(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2922542499121501", enable_page_level_ads: true });

Post views-

நான்கு அமைச்சுக்களுக்கான புதிய செயலாளர்கள் நியமனம் !

நான்கு அமைச்சுக்களுக்கான புதிய செயலாளர்கள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அந்த வகையில், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புக்கள் அமைச்சின் செயலாளராக எச்.எம். காமினி செனெவிரத்ன, விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் செயலாளராக ஜயந்த விஜேரத்ன, கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சின் செயலாளராக நீல் ரஞ்சித் அசோக்க, நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சின் செயலாளராகராக எம். ஏ. சிசிர குமாரவும் ஜனாதிபதியினால் செயலாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

  • இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ..


    மின்னஞ்சலில் செய்திகளை பெற

    அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை