(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2922542499121501", enable_page_level_ads: true });

Post views-

புதிய வடிவமைப்பில் மக்கள்வின்.காம்

தமிழ் செய்திகள் தாங்கிய இணையத்தளமாகவும் சிறிலங்கா தொடர்பான அனைத்து விடையங்களையும் உள்ளடக்கிய தளமாக மக்கள்வின் காம் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகின்றது.இதனூடான நாடுமுழுவதுமுள்ள இணைய  செய்தியாளர்களையும் இணைத்துக்கொள்ள எதிர்பார்க்கின்றோம்.

மேலதிக தகவல்களுக்கு  www.makkalwin@gmail.comஎன்ற மின்னஞ்சல் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும் .     
  • இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ..


    மின்னஞ்சலில் செய்திகளை பெற

    அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை